БЕДСТВИЯ

В този урок са интегрирани предметите:

География и иконимика, Английски език, Информационни технологии, Изобразително изкуство

9 клас Бедствия.pdf