ВОЙНА

В този урок са интегрирани предметите :

История и цивилизации, Литература, Графичен дизайн