РЕСУРСИ

Хоро в София


Ансамбъл Тракия


Мъдро


Равномерно , равноускорително и равнозакъснително движение
Равнозакъснително движение
Равномерно движение
Равноускорително движение