ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО

В този урок са интегрирани предметите:

Физика

Музика

Хореография

9 клас Лебедово езеро.pdf