РЕСУРСИ

Математически задачи за алуминий
Рециклиране на алуминий
Рециклиране на Алуминий
Критериална матрица - комуникационни умения

КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ

Критериална матрица - дигитална грамотност

ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ

Критериална матрица - критично умение

КРИТИЧНО УМЕНИЕ

Краен продукт - мултимедия, оценяване

КРАЕН ПРОДУКТ-МУЛТИМЕДИЯ

Календар за планиране на дейности

КАЛЕНДАР ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Чеклист.комуникационни.умения.docx

ЧЕКЛИСТ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ