НИЕ СМЕ ...

Най-добрият начин да предскажете

бъдещето си е да го създадете.

/Ейбрахам Линкълн/


Училище, в което заедно с научните знания децата откриват вълшебството и красотата в музиката, танца, изобразителното изкуство. То е територия на мисълта и знанието, територия на творчеството, лаборатория за укрепване и утвърждаване на индивидуалности, на личности, на активни граждани.

Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие, в среда на взискателност и взаимно уважение. Динамичната обстановка ни мотивира да трансформираме учебните занятия. Всеки ученик и учител има свое електронно устройство, което помага за осъществяване на по-добра организация в учебния процес. Утвърдена практика е интеграцията на изучаваните дисциплини.Обединяването в групи, поради обща глобална тема, прави учебните часове по-интересни и по-ползотворни. Общуването между учители и ученици, а също така и родители, е една от успешните формули на нашето училище.

В СУ,,Св. Климент Охридски” е изграден STEM център, в който са обособени зони за обсъждане и представяне на идеи. Любимо място са кътовете за свободна комуникация и кътове за почивка. Функционално и мобилно оборудваните кабинети позволява лесна реорганизация на пространството и поощряват създаването и споделянето на дигиталното съдържание, което е практическа насоченост. Чрез поставяне на различни казуси , това съдържание развива базова и функционална грамотност, творческите и дигиталните умения, уменията за справяне в различни ситуации и позитивната психология.

Учениците се превръщат в активни потребители на учебно съдържание, чрез виртуална и добавена реалност за учене, чрез преживяване. Те разработват многокомпонентни проекти като дългосрочни задачи, в които да прилагат уменията през годината и създават краен продукт, а учителят е ментор-насочващ , а не представящ готови решения. Това прави учениците по-уверени, мотивирани и подготвени при навлизане на пазара на труда.

Центърът надгражда единствения в областта образователен център по природни науки и математика в нашето училище. Кабинетите по физика, биология и математика са оборудвани с всички видове техника за дигитално обучение и в тях може да се работи екипно. За интерактивния модел на обучение децата използват таблети, при които лабораторните упражнения се извършват дистанционно. В коридорите и фоайетата са обособени пространства, в които отново се използват дигитални технологии, а средата е благоприятна и близка до житейската. Представят се презентации, изложби, мини-концерти и др.

С новите технологии училището прилага интердисциплинарни уроци, при които се залага на връзката между различните науки и изкуства.

В нашето училище се приемат ученици за разширено и профилирано обучение по музика, професионална подготовка по изобразително изкуство и хореография. Традиция, която е показвала назад в годините конкурентна способност, личностно израстване и гарантиран успех в бъдеще. Модерно обзаведени кабинети по съвременните европейски стандарти за мултимедийно обучение, със специализирани,оборудвани с инструменти, кабинети по музика, кабинети по изобразително изкуство, със зали по хореография, звукозаписно студио и мултифункционална концертна зала.

Профил ,,Музика” предлага индивидуално обучение по класически и народни инструменти, народно, класическо,поп и джаз пеене, компютърна обработка на звук и студийни техники за запис и приложение в радио, филмово и телевизионно творчество. Паралелно със специалните и общообразователни дисциплини се изучава английски език. Учениците имат възможност да бъдат обучавани и на руски, френски и немски език.

Професионалното обучение по изобразително изкуство и графичен дизайн се осъществява в специализирани кабинети по изобразителни дейности и компютърен дизайн. В тях протича творческият процес по изящни изкуства – живопис, графика, скулптура. По приложни изкуства-колаж, текстил, стъклопис, декупаж и други, по рекламна графика и дизайн. Ежегодно се организират участия в пленери, а завършените графични и живописни творби се експонират на изложби (Турция, Израел, САЩ, Швеция, Финландия, Япония, Полша, Чехия).

Единство от движения, ритъм, звуци, настроения и цветове-това е магията на танца, в чийто тайни и красота се приобщават учениците от класовете по хореография. В основата на обучението са фолклорни, модерни и мажоретни танци, като паралелно с тях са екзерсис, характерни исторически танци, етнография, история на танца, развитие на танцувална и пластична техника. Учениците представят българското танцово изкуство във Франция, Чехия, Русия, Австрия, Турция, Италия и др.

СУ ,,Св. Климент Охридски” е съвкупност от професионализъм на учители , отлична подготовка, творческа база за развитие, владеене на езици, интелектуален център, обща култура и личностно израстване. Успешните практики в смесеното и електронно обучение, модерната среда, трансдисциплинарната интеграция на изучаваните дисциплини, правят по успешен пътя на нашите ученици. В името на бъдещето! За нашите деца!

Като своеобразно развитие на STEM центъра са създадени две компютърни лаборатории, предлагащи съвременна приобщаваща среда, за ориентиране учениците към професиите на бъдещето (НП „Изграждане на училищна STEM среда“ (МОН)). Пространствата са оборудвани с: преносими компютри Chromebook за мултитаскинг в облака; лиценз за управление за цялостен контрол на организацията върху употребата на устройствата от разстояние; удобни за реорганизация маси - работа по групи/ индивидуално; зарядна станция за лаптопите; кът за представяне на изготвени от учениците проекти с ясна видимост към презентиращия, пространство за пълноценно участие в комуникацията.През последните години на обмени с европейски училища по Програма Еразъм+, финансирана от ЕК, са участвали над 50 наши ученици, от прогимназиален и гимназиален етап и над 30 учители от училище.

Наши партньори, в процеса на работа, са:

Фондация “Америка за България” - Програма „Следващите 10″ стартира с четири конкурса за финансиране на проекти и в частност “Онлайн учене”. Конкурсът финансира проектни предложения, които да допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за преподаване в електронна среда.

Музейко - модерна образователна институция от ХХІ век, осигурявайки на учениците място, което провокира любопитство и интерес към науките, технологиите, екологията, изкуствата.

Професионални учебни общности;

Инспектори от Детска педагогическа стая при I-во РПУ, гр. Добрич;

(и други, които ще обявим в последствие)